DOMACÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE OD ROKU 2008 +420 412 558 245 +420 605 769 962 adp-anna@adp-anna.cz

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

Naše služby jsou využívány klienty, kteří se nacházejí v nelehké
zdravotní i sociální situaci a jejich rodiny sami péči nemohou zvládnout.

SEAMEN.CZ - ŠKOLENÍ POSÁDEK PLAVIDEL - LODĚ

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

Klademe velký důraz na zpětnou vazbu od klientů a jejich rodinných
příslušníků a dalších pečujících. Zdravotní stav klientů je pravidelně
konzultován s ošetřujícími lékaři klientů, s odbornými ordinacemi a nemocnicemi.

Slider

DOMOV PRO SENIORY

 

Domov pro seniory


Domov pro seniory má sídlo na adrese Čsl. Armády 621/25, Děčín. Nachází se v příjemné prostředí ve zvýšeném přízemí vily, kde je k dispozici zahrada s posezením.

Cílová skupina
    • Osoby s tělesným postižením
    • Osoby se zdravotním postižením
    • senioři

Věková struktura
    • 60 let a výše

Kapacita:

 • 9 lůžek

Domov pro seniory má vícelůžkové pokoje, sociální zařízení, kuchyň, sklady a technické zázemí. V jednotlivých pokojích jsou televize, rozhlas, WiFi, nábytek. Lůžka zn. Linet – plně polohovací, noční stolky víceúčelové. Společenská místnost, kompenzační pomůcky a vše co je potřeba k příjemnému pobytu klientů v tomto domově.
Klienti mohou využívat zahradu s posezením, centrum města je nedaleko.
Služba se řídí pravidly, domovním řádem, standardy péče a dalšími předpisy.
Služba je hrazená klienty dle platného ceníku, který je uvedený dále.

Zájemce o službu:

 • musí vyplnit žádost (ke stažení zde), kde přiloží lékařskou zprávu, rozhodnutí o starobním důchodu, rozhodnutí o přidělení a výši PNP 
 • poté je provedeno sociální šetření, které vede k řešení vhodnému pro zájemce o službu. Pokud není možné zájemce o službu přijmout právě do této služby, je mu aktivně nabídnuto jiné řešení
 • v případě, že je shledáno, že se jedná o nepříznivou sociální situaci a jiné řešení není vhodné a je volná kapacita, je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální péče,  podepsány další dokumenty a vyhotoven individuální plán péče
 • klient je přijat do péče. Smlouva obsahuje ustanovení o možnosti vypovědět službu, výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi

V případě, že zájemce o službu má přihlášky do podobných zařízení, je informován o tom, že je vhodné tyto služby upozornit na to, že již jejich službu nepotřebuje, aby nedocházelo k blokaci jiných volných míst. Pokud trvá na tom, že bude případně umístěn jinde, je upozorněn právě na výpovědní dobu, kterou je nutné dodržet.

Podmínky zahájení pobytu:

 • Sepsání příslušné dokumentace
 • S sebou doklady – občanský průkaz, karta pojištěnce, případně průkaz diabetika
 • Lékařská zpráva s vyznačenou medikací
 • Léky – po jejich spotřebování zajistíme další
 • Oblečení vhodné na pobyt
 • Hygienické potřeby, brýle, naslouchátko a další
 • Inkontinenční pomůcky (pleny a další poté vyřizujeme také my)
 • Další osobní předměty, které mohou zpříjemnit pobyt tak, aby se klient cítil dobře


Služba je zajištěna personálem 24 hodin denně. Lékař není na místě přítomen, v případě zhoršení zdravotního stavu je volána záchranná služba.

Všechny námi poskytované sociální služby byly zřízeny soukromým poskytovatelem, který také služby zajišťuje. Vše bez dotací, grantů. V současné době jsou některé služby podporovány Ústeckým krajem, Magistrátem města Děčín a soukromými dárci. Všem děkujeme.


Aktivity klientů:


Pobytové sociální služby pořádají pro své klienty řadu kulturních akcí, společenské akce, návštěvy ZOO (v zařízení) a další. Klienti si mohou vybrat z nejrůznějších nabídek aktivit, k dispozici je rozsáhlá knihovna, poslech hudby – gramofon a desky, společenské hry. Obě pobytová zařízení nabízí pobyt v přírodě, výlety, zahradu, terasu, grilování.

TOTO ZAŘÍZENÍ JE PODPOROVÁNO ÚSTECKÝM KRAJEM A STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN

 • partner_01.jpg
 • partner_02.jpg

ODKAZY

Příspěvek na péči:

Komunitní plán do r. 2023 - Sociální odbor města Děčín:

AGENTURA DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ANNA

ADP-ANNA s.r.o.:
Sídlo firmy – Klučov 168
provozovny Loubská 69/112, Děčín a Čsl. Armády 621/25, Děčín.
IČ 05744342
Datová schránka: urzaysc

 

Telefon – 412558245 - nepřetržitě
Mobilní telefon – 605769962 – pouze v pracovní dny od 8.00 do 16.00, o víkendech a svátcích pouze pro stávající klienty