DOMACÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE OD ROKU 2008 +420 412 558 245 +420 605 769 962 adp-anna@adp-anna.cz

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

Naše služby jsou využívány klienty, kteří se nacházejí v nelehké
zdravotní i sociální situaci a jejich rodiny sami péči nemohou zvládnout.

SEAMEN.CZ - ŠKOLENÍ POSÁDEK PLAVIDEL - LODĚ

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

Klademe velký důraz na zpětnou vazbu od klientů a jejich rodinných
příslušníků a dalších pečujících. Zdravotní stav klientů je pravidelně
konzultován s ošetřujícími lékaři klientů, s odbornými ordinacemi a nemocnicemi.

Slider

Ochrana oznamovatele

 

ADP-ANNA s.r.o.
Informace o možnosti podat oznámení podle zákona číslo 2019/2023 Sb.

Sociální služby:

  • Terénní pečovatelská služba
  • Pobytová služba domovy pro seniory
  • Pobytová služba odlehčovací služba

Zdravotní služba:

  • Domácí zdravotní péče

ADP-ANNA s.r.o. dle požadavků příslušných právních předpisů o ochraně osob zavedla vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) pro oznamování podezření na porušení práv oznamovatelů.

VOS představuje souhrn vnitřních postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládán í s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikací s oznamovatelem.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR. Za splnění předepsaných podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

ADP-ANNA s.r.o. určila třetí nezávislý subjekt k příjmu oznámení tak, aby oznámení bylo pro oznamovatele zcela bezpečné, včetně zúčastněných osob a aby došlo k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu ani státním orgánům, vyjma orgánů uvedených v příslušných právních předpisech.

 

Kontaktní e-mail pro zaslání oznámení: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzor oznámení podaného podle zákona 2019/2023 Sb. - ZDE

 

Příslušná osoba přijímat oznámení:

Mgr. Miroslav Roudnický, tel. 774060604, datová schránka fwvw489
R. Holeky 7, Praha 8
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tomáš Bílek, tel. 775,278560, datová schránka 78p34vf
Klučov 95, 28201 Český Brod
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve všech způsobech podávání oznámení je nutné písemnost označit „Oznámení – pouze k rukám příslušné osoby“.

 

Děčín 01.12.2023                ADP-ANNA s.r.o.

TOTO ZAŘÍZENÍ JE PODPOROVÁNO ÚSTECKÝM KRAJEM A STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN

  • partner_01.jpg
  • partner_02.jpg

ODKAZY

Příspěvek na péči:

Komunitní plán do r. 2023 - Sociální odbor města Děčín:

AGENTURA DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ANNA

ADP-ANNA s.r.o.:
Sídlo firmy – Klučov 168
provozovny Loubská 69/112, Děčín a Čsl. Armády 621/25, Děčín.
IČ 05744342
Datová schránka: urzaysc

 

Telefon – 412558245 - nepřetržitě
Mobilní telefon – 605769962 – pouze v pracovní dny od 8.00 do 16.00, o víkendech a svátcích pouze pro stávající klienty