DOMACÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE OD ROKU 2008 +420 412 558 245 +420 605 769 962 adp-anna@adp-anna.cz

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

Naše služby jsou využívány klienty, kteří se nacházejí v nelehké
zdravotní i sociální situaci a jejich rodiny sami péči nemohou zvládnout.

SEAMEN.CZ - ŠKOLENÍ POSÁDEK PLAVIDEL - LODĚ

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

Klademe velký důraz na zpětnou vazbu od klientů a jejich rodinných
příslušníků a dalších pečujících. Zdravotní stav klientů je pravidelně
konzultován s ošetřujícími lékaři klientů, s odbornými ordinacemi a nemocnicemi.

Slider

POSLÁNÍ A CÍLE

 

ADP-ANNA s.r.o. pracuje v oblasti sociálních služeb dlouhodobě. Jedná se o registrované sociální služby – terénní pečovatelská, pobytová odlehčovací a pobytová služba domov pro seniory.

 

Pečovatelská služba

Poslání:

Našim posláním je poskytnout pomoc lidem v jejich domácím přirozeném prostředí a zachovat jejich individualitu v maximální možné míře. Tak aby nemuseli vyhledávat pobytové zařízení. Podporujeme a pomáháme klientům v nepříznivé sociální situaci. Službu poskytujeme v terénní formě v místě bydliště klienta. Pomáháme klientům žít kvalitním životem v jejich domácím prostředí a podporujeme klienta v zachování sociálních vazeb s jeho okolím.

Cíl:

Naším cílem je podporovat a pomáhat zachovat klientovi základní dovednosti, tak aby mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Podporujeme jej v samostatnosti, v prohlubování denních činností, v zachování vztahových vazeb klienta v rámci jeho sociálního prostředí. Podporujeme klienta v sociálním začleňování. Dalším cílem služby je udržovat službu v nejvyšší možné kvalitě a bezpečí pro klienty ale i pracovníky. Klient je náš partner.

Zásady:

 • Zachovat individualitu (vzhledem k věku, možnostem a dovednostem)
 • Dbát na důstojnost
 • Podpora soběstačnosti
 • Komunikace a podpora rodiny
 • Respekt k náboženskému vyznání
 • Upevňování a zlepšování dovedností
 • Podpora sociálních kontaktů
 • Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace
 • Službu poskytovat spolehlivě v nejvyšší kvalitě

 

 

Domov pro seniory

Poslání:

Našim posláním je poskytnout klientům bezpečné prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma. Především poskytnutím ubytování, stravování a celodenní péče těm osobám, které z důvodů zdravotních omezení jsou závislé na pomoci druhé osoby ve větší míře a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci. Prioritou je, aby se klient v našem zařízení cítil pohodlně, v bezpečí a spokojeně.

Cíl:

Cílem služby je snaha o zachování a podporu soběstačnosti klienta v rámci jeho možností. Zachování důstojnosti klienta. Podporujeme a dopomáháme k zachování sociálních kontaktů klienta. Dbáme na plnění přání a potřeb klientů, a to z individuálního hlediska. Ke každému klientovi přistupujeme jako k jednotlivci s respektem na jeho biologické, psychické, sociální a spirituální potřeby. 

Zásady:

 • Podpora individuality
 • Pomoc při zachování základních dovedností / samostatnost
 • Vyslechnutí všech přání a potřeb
 • Podpora v zachování základních sociálních vazeb klienta
 • Individuální přístup s respektem ke zdravotnímu stavu klienta, jeho věku a možnostech
 • Komunikace spolupráce s rodinou a osobami blízkými klientovi
 • Profesionalita a vstřícnost ze strany pracovníků služby
 • Spolehlivost ze strany pracovníků služby

 

 

Odlehčovací služba

Poslání:

Našim posláním je pomoc a odlehčení rodinám a osobám pečujícím o svého blízkého v nepříznivé sociální situaci. V rámci krátkodobých pobytů se snažíme o zachování individuality, důstojnosti a respektu ke každému klientovi.

Cíl:

Cílem této služby je umožnit rodinám či osobám pečujícím odpočinout si od neustálé péče o svého blízkého, hlavně poskytnutím krátkodobých pobytů klienta během roka. Cílem služby je zachování a podpora ve zlepšení celkového stavu klienta v maximální možné míře. Našim cílem je respektovat přání a potřeby klienta, tak aby se v rámci krátkodobého pobytu cítil jako v domácím prostředí a nepociťoval odloučení od blízkých a svého domova.

Zásady:

 • Podpora osoby pečující poskytnutím pobytového služby
 • Podpora samostatnosti s respektem k věku, možnostem a zdravotním stavu klienta
 • Podpora a zachování sociálních kontaktů klienta
 • Komunikace s osobou pečující – zachování její důstojnosti a respektu

 

 

 

 

TOTO ZAŘÍZENÍ JE PODPOROVÁNO ÚSTECKÝM KRAJEM A STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN

 • partner_01.jpg
 • partner_02.jpg

ODKAZY

Příspěvek na péči:

Komunitní plán do r. 2023 - Sociální odbor města Děčín:

AGENTURA DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ANNA

ADP-ANNA s.r.o.:
Sídlo firmy – Klučov 168
provozovny Loubská 69/112, Děčín a Čsl. Armády 621/25, Děčín.
IČ 05744342
Datová schránka: urzaysc

 

Telefon – 412558245 - nepřetržitě
Mobilní telefon – 605769962 – pouze v pracovní dny od 8.00 do 16.00, o víkendech a svátcích pouze pro stávající klienty