DOMACÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE OD ROKU 2008 +420 412 558 245 +420 605 769 962 adp-anna@adp-anna.cz

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

Naše služby jsou využívány klienty, kteří se nacházejí v nelehké
zdravotní i sociální situaci a jejich rodiny sami péči nemohou zvládnout.

SEAMEN.CZ - ŠKOLENÍ POSÁDEK PLAVIDEL - LODĚ

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

Klademe velký důraz na zpětnou vazbu od klientů a jejich rodinných
příslušníků a dalších pečujících. Zdravotní stav klientů je pravidelně
konzultován s ošetřujícími lékaři klientů, s odbornými ordinacemi a nemocnicemi.

Slider

ZAMĚSTNANCI

 

Struktura zaměstnanců:


    • Vedoucí
    • Vrchní sestra – terénní služby
    • Vrchní sestra – odlehčovací služba
    • Vrchní sestra – domov pro seniory
    • Administrativní pracovník
    • Sociální pracovník
    • Zdravotní sestry (bez rozlišení pohlaví) s oprávněním k výkonu povolání bez dozoru
    • Pečovatelky (bez rozlišení pohlaví)
    • Technický personál
    • Dle potřeby klinický psycholog, aktivační pracovní, rehabilitační pracovník a další


Všichni zaměstnanci mají potřebné odborné vzdělání, účastní se celoživotního vzdělávání ve svém oboru a účastní se odborných konferencí a stáží. Podporujeme také studium na vysokých školách a dalších vzdělávacích programech. Spolupracujeme také s mnoha odbornými zdravotnickými zařízením, čímž získáváme další zkušenosti a známe novinky v oboru, které poté můžeme uplatnit v praxi.


Všichni zaměstnanci pravidelně dokládají bezúhonnost, pro vstup do domácností mají kromě odborného předpokladu také morální předpoklady.


ADP-ANNA s.r.o. má vypracovaný etický kodex pracovníka. Dbáme zejména na dodržování pravidel ochrany práv pacienta a klienta, kde hlavním cílem je pomoci při řešení zdravotního stavu nebo v případě poskytování sociální služby se jedná o řešení nepříznivé sociální situace.


ADP-ANNA s.r.o. má vypracován postup pro přijímání a řešení stížností. S tímto jsou seznámeni jak pracovníci, tak pacienti a klienti.

ADP-ANNA působí ve zdravotních službách od roku 2008. Od té doby náš odborný personál ošetřil velké množství pacientů, kteří nemuseli díky domácí zdravotní péči být ve zdravotnickém zařízení. Zdravotní péči využili přímo ve svém domácím prostředí, což je pro ně určitě příjemnější. Naše zdravotní sestry provádějí zdravotní úkony přímo v bytě pacienta. Jedná se například o převazy (chir.rány, dekubity apod.), odběr biologického materiálu (krev, moč apod.), rehabilitace, kontrolu zdravotního stavu, podání léků, aplikace injekcí a další medikace dle ordinace lékaře (praktický, odborný lékař) a řada dalších úkonů týkajících se zdravotního stavu.
Ke zdravotní službě jsme časem přidali sociální služby, které na zdravotní službu navazují. Jedná se o terénní pečovatelskou službu, pobytovou odlehčovací službu a domov pro seniory.

TOTO ZAŘÍZENÍ JE PODPOROVÁNO ÚSTECKÝM KRAJEM A STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN

  • partner_01.jpg
  • partner_02.jpg

ODKAZY

Příspěvek na péči:

Komunitní plán do r. 2023 - Sociální odbor města Děčín:

AGENTURA DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ANNA

ADP-ANNA s.r.o.:
Sídlo firmy – Klučov 168
provozovny Loubská 69/112, Děčín a Čsl. Armády 621/25, Děčín.
IČ 05744342
Datová schránka: urzaysc

 

Telefon – 412558245 - nepřetržitě
Mobilní telefon – 605769962 – pouze v pracovní dny od 8.00 do 16.00, o víkendech a svátcích pouze pro stávající klienty